skip to Main Content

Prawo rodzinne

Prawo osobiste i rodzinne mają różne aspekty. Rozpoznawalną częścią tej jurysdykcji jest rozwód. Jednak jurysdykcja ta obejmuje o wiele więcej aspektów niż rozwód, takich jak: zmiana nazwiska, zakończenie związku partnerskiego, pochodzenie, władza nad małoletnimi dziećmi itp.

Konflikty lub spory z zakresu prawa osobistego i rodzinnego mają często znaczący i bardzo osobisty charakter. Dobra i osobista pomoc jest bardzo ważna w tym procesie. Z przyjemnością pomożemy Ci, aby dobrze i płynnie przejść ten proces.

“Z przyjemnością pomożemy w sporze prawnym w zakresie prawa osobistego i rodzinnego”

Back To Top