skip to Main Content

Verzekeringsrecht

Er kunnen zich allerlei geschillen voordoen naar aanleiding van een verzekeringsovereenkomst. Deze geschillen kunnen zich op allerlei niveaus afspelen. Denk hierbij aan geschillen tussen verzekeraars en verzekerden, dan wel tussen verzekeraars onderling.

Daarnaast adviseren wij u graag omtrent uw juridische positie indien u aansprakelijk bent gesteld. Te Pas – Kowalczyk Advocaten heeft in de afgelopen jaren ruime ervaring opgedaan in het adviseren van zowel kleine, middelgrote- als grote bedrijven op het gebied van aansprakelijkheidsrecht.

Te Pas – Kowalczyk Advocaten is gespecialiseerd in de begeleiding rondom een procedure. Vanzelfsprekend wordt altijd de mogelijkheid van een schikking onderzocht.

Back To Top